Doświadczenie

 • odkurzanie pyłu węglowego z konstrukcji stalowych, ścian, rur itp.,
 • czyszczenie komór paleniskowych, kanałów powietrza, lejów elektrofiltra, nawisów w zasobnikach węgla, podajników węgla, zbiorników, silosów itp.,
 • mycie ciśnieniowe przegrzewaczy kotłów ( 500 bar), komór paleniskowych, zdzieranie gumy w zbiornikach odsiarczania spalin ( 2500 bar) itp.,
 • usuwanie szlamu, mazutu, ługu itp.,
 • wspomaganie i usuwanie zagrożenia przy usterkach na obiektach przemysłowych ,
 • wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • montaż, demontaż konstrukcji stalowych,
 • przeglądy, ekspertyzy zbiorników, silosów, obiektów wysokich,
 • piaskowanie,
 • prace rozbiórkowe,
 • inne specjalistyczne prace alpinistyczne